<p style="text-align: center;"><font face="georgia" size="5">درباره کرم و صابون های پاکستانی چه میدانید ؟</font></p>
<p><font size="4">آیا شنیده اید که میگویند این کرم و صابون ها برای پوست مضر هستند ؟</font></p>
<p>در این مقاله میخواهیم ابتدا به مضر یا مفید بودن این کرم و صابون ها بپردازیم و سپس درباره این محصول توضیحاتی را ارائه دهیم .</p>
<p><br></p>
<p><font size="3">حال اولین سوالی که قطعا ذهن همه شما را درگیره خود کرده این است که آیا واقعا برای پوست ضرر دارند ؟</font></p>
<p><font color="#ff0000">در پاسخ به این سوال باید به جرات گفت خیر !</font></p>
<p><br></p>
<p>زیرا فقط هیدروکینن است که موجب خراب شدن پوست صورت میگردد که در این کرم صابون ها حتی یک صدم میلیگرم هیدروکینن و کورتون مورد استفاده قرار نگرفته است .</p>
<p><br></p>
<p>حال چرا این شایعات را پخش میکنند ؟</p>
<p><br></p>
<p>علت پخش این شایعات این است که این کرم و صابون ها از یک کشور به نام پاکستان تولید میشوند .&nbsp;</p>
<p>کشور ایران خود با تلاش های مکرر توانست ۳۰ درصد مشابه این محصول را که صابون کوسه نامید را روانه بازار کند .</p>
<p>این صابون ترکیبات خود را از کرم و صابون های پاکستانی گرفته است .</p>
<p>حال چگونه است که کرم و صابون کوسه آنقدر مورد حمایت دولتمردان قرار میگیرد و کرم و صابون گوری ، کنزه ، الحجاب ، حسن ترگ ، گلدن پرل ، فایزه خیر !</p>
<p>درست حدس زدید !</p>
<p>هدف خراب کردن وجه محصولات پاکستانی و اجبار مردم به خرید وطنی میباشد .</p>
<p>ما خودمان نیز به شدت توصیه به خرید تولید ملی میکنیم اما بی انصافی است که یک مجصولی که روی صورت ها معجزه میکند را تخریب و محصول خود را بالا ببریم.</p>
<p><br></p>
<p>در پایان باید بگوییم این شایعه که کرم و صابون های پاکستانی مانند کرم گوری که در صورت عدم استفاده پوست به حالت اول بازمیگردد تا حدودی درست است اما</p>
<p>در صورتی که از کرم و صابون گوری اصل استفاده گردد پوست برای همیشه فاقد جوش و لک خواهد بود.&nbsp;</p>
<p><br></p>
<p style="text-align: center;"><font face="verdana" color="#ffa500" size="5">پس حتما از کرم و صابون های دارای هولوگرام استفاده نمایید&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: center;"><br></p>
<p style="text-align: center;"><br></p>
<p style="text-align: right;">انواع کرم و صابون های کاملا اورگانیک و گیاهی که خاصیت معجزه آسایی بر روی پوست شما دارند شامل :</p>
<p style="text-align: right;"><br></p>
<p style="text-align: right;">۱- <a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C/">صابون و کرم گوری&nbsp;</a></p>
<p style="text-align: right;">۲- <a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-husn-turk/">صابون و کرم حسن ترک</a></p>
<p style="text-align: right;">۳- <a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87/">صابون و کرم فائزه&nbsp;</a></p>
<p style="text-align: right;">۴- <a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/">صابون و کرم الحجاب</a></p>
<p style="text-align: right;">۵- <a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%84-golden-pearl/">صابون و کرم گلدن پرل</a></p>
<p style="text-align: right;">۶- <a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%BE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%BE/">صابون و کرم بیوتی لوپ&nbsp;</a></p>
<p style="text-align: right;"><br></p>
<p style="text-align: right;">میباشند .</p>
<p style="text-align: right;"><br></p>
<p style="text-align: right;"><a rel="dofollow" href="//bayanbox.ir/info/1609747168491828743/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%84-1-e1517735765691-600x497" target="_blank"><img src="//bayanbox.ir/view/1609747168491828743/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%84-1-e1517735765691-600x497.jpg" height="497" width="600"></a></p>
<p style="text-align: right;"><br></p>
<p style="text-align: center;">نمونه این از این کرم و صابون ها به همراه پماد آرچ. و کرم</p>
<p style="text-align: center;"><br></p>
<p style="text-align: center;"><br></p>
<p style="text-align: center;"><font face="tahoma" size="5" color="#ff0000">با خیال راحت مصرف کنید و نگران هیچی نباشید&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: center;"><br></p>
<p style="text-align: center;"><br></p>
<p style="text-align: right;"><br></p>