<h1 style="text-align: center;"><font face="tahoma">یکی دیگر از محصولاتی که میخواهیم به شما معرفی نماییم کرم و صابون فائزه است&nbsp;</font></h1>
<div><font face="tahoma"><br></font></div>
<div>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">تا کنون درباره کرم های مختلفی در ارتباط با سفید کردن پوست شنیده اید.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">اگر میخواهید در کمترین زمان پوستی سفید و عاری از هرگونه لک داشته باشید پیشنهاد فروشگاه رویکا به شما استفاده از کرم صابون فائزه اصل می باشد.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">امروزه مردم هزینه های هنگفتی برای پوست خود انجام میدهند.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن ها بی نتیجه&nbsp; است.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">در صورتی که شاید باور نکردنی باشد با اندکی هزینه میتوان به پوستی عجیب و باورنکردنی دست یافت.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">کرم فائزه و صابون &nbsp;فائزه</span>&nbsp;( ضد لک ، سفید کننده. استتثنایی ) کاملا گیاهی و اصل است.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><br></font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><br></font></p>
<p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="monospace" style="" color="#ff0000" size="5"><b><a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87/">کرم و صابون فایزه اصل</a></b> گیاهی است و هیچگونه ضرری برای پوست ندارد ( منبع تابناک )</font></p>
<p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><br></font></p>
<p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><a href="//bayanbox.ir/info/7048592165898104878/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-1024x813" target="_blank"><img src="//bayanbox.ir/preview/7048592165898104878/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-1024x813.jpg"></a><br><br></font></p>
<p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><br></font></p>
<p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><br></font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p>
<div style="margin: 0px; padding: 7px 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); background-color: red; border-radius: 4px; width: 903.008px; box-shadow: 4px 4px 4px;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; color: white;"><font size="5" face="tahoma">کرم و صابون فائزه را فقط با هولوگرام اورجینال تهیه نمایید</font></p></div>
<p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p>
</div>
<div><font face="tahoma"><br></font></div>
<div>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><br class="Apple-interchange-newline">این محصول بصورت کاملا بهداشتی ، دارای تاییدیه &nbsp;کد و مجوز وزارت بهداشت به&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">شماره مجوز بهداشت : ۴۷۵۳۴۱&nbsp;/ م</span>&nbsp;می باشد .</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">کرم فائزه و صابون فائزه</span>&nbsp; همانند پکیج&nbsp;<a rel="dofollow" href="http://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">کرم و صابون الحجاب</a>&nbsp;به جوان ساز پوست معروفند .</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">پوست همه ما روزانه در معرض تابش خورشید&nbsp;انواع آلودگی ها گرد و غبار و چربی قرار میگیرد که این عوامل به مرور زمان با تغییر سلولهای ملانین ، رنگ پوست را تیره و پر از لک می سازد.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">کرم سفید کننده و جوانساز فائزه لایه برداری قوی و در کمترین زمان پوستی درخشان و بدون لک&nbsp; به شما تحویل میدهد.&nbsp;</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><br></font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><br></font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><br></font></p>
<h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px;"><font face="tahoma"><br class="Apple-interchange-newline"></font></h3>
<h2 style=""><font color="#ff0000" face="tahoma">مشخصات کرم و صابون فائزه :</font></h2>
<div><font face="tahoma"><br></font></div>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">کرم جوان سازی پوست فائزه&nbsp;&nbsp;از راه منافذ پوست که تمیز و پاک شده اند وارد پوست شده و سلولهای ملانین غیر طبیعی ، که بر اثر عوامل ذکر شده تغییر یافته اند را می شکند و ظرف مدت یک ماه ، ۳ تا ۴ درجه پوست شما را زیبا ، روشن ، شفاف و سفید می کند.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><b><a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87/">پکیج کرم و صابون فائزه اصل</a></b> دو محصول عجیب و در عین حال ارزان است.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">کسانی&nbsp; که حتی یکبار این محصول فوق العاده را استفاده کرده اند دیگر برای همیشه مشتری آن شده اند.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">خرید کرم و صابون فائزه اصل به&nbsp; هرخانم یا اقایی که ضره ای پوستشون تیره ولک آورده است را پیشنهاد میکنم.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">کرم فائزه از تو رفتگی و گودشدگی پوست شما جلوگیری میکند.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">کرم فائزه سوختگی پوست را بازسازی و مثل روز اول میکند.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">در ظرف چند روز استفاده از کرم و صابون فایزه پوستی سفید و شفاف خواهید داشت.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">کرم فایزه به طوری مخصوص سیاهی دور چشم و گودی دور چشم را بطوری خارق العاده از بین برده و بازگشت ندارد.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87/">کرم فایزه</a> اصل&nbsp;</span>دارای خاصیت لایه بردار، جوان کننده، رفع ضایعات پوستی و معجزه زیبایی پوست در کوتاهترین زمان ممکن است.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">کرم فائزه عرضه شده در این فروشگاه کاملا اصل و به همراه صابون می باشد.<br><br></font></p>
<h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; color: red;"><font face="tahoma">از دیگر ویژگی خوب این کرم و صابون در این است که :<br><br></font></h3>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">این کرم و صابون محبوب را هم آقایان هم خانم ها میتوانند استفاده نمایند.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">این صابون بعلت داشتن عصاره نخود ، روشن کننده پوست میباشد و به شفاف سازی پوست کمک می کند.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">حاوی انواع ویتامین ها برای رفع جوشهای صورت و دارای خواص لایه برداری و آبرسان است.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">صابون فائزه</span>&nbsp;تمیز کننده عمقی، تسکین دهنده و ضد التهاب صورت میباشد.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">ترکیبات این صابون به طوری است که پوست احتیاج به ضد آفتاب در مقابل پرتوهای فرابنفش خوشید را ندارد.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">صابون فائزه</span>&nbsp;به عنوان یک&nbsp; لایه برداری قوی ، ترمیم و بازسازی پوست میباشد که سبب ایجاد اثرات فیبروبلاستی و تحریک ساخت کلاژن در پوست صورت است.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">بعد از استفاده از&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">صابون فائزه</span>&nbsp;پوست کاملا آبرسانی شده و نیازی به مکمل مرطوب کننده نمی باشد.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p>
<h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px;"><font color="#ff0000" face="tahoma"><a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87/">خواص کرم و صابون فائزه</a> :</font></h3>
<div><font face="tahoma"><br></font></div>
<ul style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;">
<li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="tahoma">برطرف کننده جای جوش ، آلودگی و تیرگی پوست</font></li>
<li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="tahoma">حاوی مواد عالی جهت کمک به لطافت وجوانی پوست</font></li>
<li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="tahoma">ایجاد پوستی صاف، شفاف و سفید با مصرف مداوم و صحیح</font></li>
<li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="tahoma">یک محصول کاملا گیاهی برای ترمیم و جوانسازی پوست</font></li>
<li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="tahoma">جلوگیری از التهاب و سوختگی پوست و ترمیم چروکیدگی های فاقد رنگ دانه</font></li>
<li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="tahoma">درمان ناصافی و سوختگی پوست و اسکار های قذیمی</font></li>
<li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="tahoma">بهترین ضد لک ، لایه بردار و روشن کننده پوست</font></li>
<li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="tahoma">بهترین کرم ضد لک صورت</font></li>
<li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="tahoma">رفع تیرگی دور چشم</font></li>
<li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="tahoma"><br></font></li>
<li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="tahoma"><br></font></li>
<li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">
<div style="text-align: center;"><a href="//bayanbox.ir/info/1696686719881095843/ar4-4402" target="_blank" style="font-family: tahoma;"><img src="//bayanbox.ir/view/1696686719881095843/ar4-4402.jpg" height="238" width="370"></a></div>
<font face="tahoma"><br></font>
</li>
</ul>
<h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px;"><font face="tahoma"><font color="#ff0000">حال دلایل خرید بالای کرم فائزه و صابون فائزه توسط مشتریان چیست ؟<br></font><br></font></h3>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">بهترین تجربه ها دست مردم است چرا که مردم با استفاده محصولات متفرقه و &nbsp;گوناگون تجربه هایی بس گرانبها را کسب میکنند تا در نهایت بهترین گزینه را انتخاب کنند .</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">بدون شک پشت این همه تعریف و تمجید از این محصول یک ویژگی خاص نهفته است .</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">پکیج صابون و <a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87/">کرم فائزه</a>&nbsp;</span>&nbsp;زمانی که وارد بازار شد مورد استقبال چندانی قرار نگرفت ولی با گذشت زمان و استفاده مردم ، جزء ۳ صابون برتر بازار معرفی گردید .</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">مهمترین چیزی که توجه همگان را در ارتباط با کرم و صابون فائزه جلب نمود ، این بود که تاثیر این محصول موقتی نبود ، و با یکبار استفاده مشتریان تاثیر عجیب آنرا میدیدند ( جدا از اینکه برخی افراد &nbsp;وقتی معجزه این پکیج را میدیدند ترجیح میدادند که دیگر از همین محصول استفاده کنند ) .<br><br></font></p>
<h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; color: red;"><font face="tahoma">جالب اینجاست که :<br><br></font></h3>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">هر نوع لوازم آرایشی و بهداشتی ممکن است باعث بروز حساسیت یا افزایش جوش ، لک و … &nbsp;بر روی پوست گردد ولی&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">کرم و صابون فائزه</span>&nbsp;اصل که توسط تیم رویکا برای شما تهیه گردیده است هیچگونه آسیبی را به پوست شما وارد نخواهد کرد .</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">جوش ها ، کک و مک های ، لک ها یکی از عمده ترین مسائلی است که به شدت اعتماد به نفس جوانان و نوجوانان را تحت و شعاع قرار داده است ، زیرا آنها بر این باورند که درمانی قطعی برای از بین بردن آنها وجود ندارد و مجبورند تا آخر عمر صاحب این لک ها و جوش های مزاحم باشند .<br></font><span style="font-family: tahoma; color: red; font-size: 13px;"><br></span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma; color: red; font-size: 13px;"><a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87/">خواص کرم و صابون فائزه</a> :</span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p>
<ul>
<li><font face="tahoma"><a rel="dofollow" href="https://royka.ir/%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA/">از بین بردن جای جوش ها</a></font></li>
<li><font face="tahoma">ز بین برنده لک و تیرگی پوست</font></li>
<li><font face="tahoma">ضد لک</font></li>
<li><font face="tahoma">ضد کک و مک</font></li>
<li><font face="tahoma"><a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87/">ضد جوش و خال سیاه</a></font></li>
<li><font face="tahoma">لایه بردار</font></li>
<li><font face="tahoma">روشن کننده پوست</font></li>
<li><font face="tahoma">محصولی منحصر بفرد برای احیای پوست</font></li>
<li><font face="tahoma">ایجاد پوستی صاف شفاف و روشن با استفاده صحیح</font></li>
<li><font face="tahoma">جلوگیری از التهاب و سوختگی پوست صورت</font></li>
<li><font face="tahoma">از بین برنده سیاهی دور چشم</font></li>
<li><font face="tahoma">کمک به احیا و جوانسازی پوست</font></li>
<li><font face="tahoma">و جالب تر از همه رفع ماه گرفتی هاست&nbsp;</font></li>
</ul>
<div><font face="tahoma"><br></font></div>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p>
<h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; color: red;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="tahoma" style=""><span style="font-weight: normal;">روش استفاده&nbsp; از </span><a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87/">کرم و صابون فایزه</a><span style="font-weight: normal;"> :</span><br><br></font></span></h3>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">قبل از خواب ابتدا صورت خود را به وسیله ی صابون فائزه خوب بشویید.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">بعد از شستشوی صورت آن را با حوله ای نرم خشک نمایید.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">مقداری از کرم را بر روی پوست خود به آرامی و لطافت ماساژ دهید.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">توجه : کرم زیبایی&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">فایزه</span>&nbsp;را صبح و شب هر دو نوبت می توانید استفاده نمایید.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">از مالیدن و ماساژ دادن زیاد پوست خودداری نمایید.</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p>
<h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; color: red;"><font face="tahoma">استرداد وجه پرداختی پکیج فائزه در صورت عدم رضایت :<br><br></font></h3>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">فکر میکنیم و مطمئنیم که اولین فروشگاه هستیم که حتی در صورت عدم رضایت شما محصول میگیریم و وجه شما را پرداخت میکنیم .</font></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-size: 14px;"><font face="tahoma">این پکیج شامل کرم و صابون فائزه اصل و خالص است &nbsp;و دارای گارانتی اصالت ۱۰۰٪ &nbsp;میباشد .<br><br><br><br></font></p>
<h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: BYekan, tahoma; font-size: 24px; text-align: center; color: red;">نکته مهم و قابل توجه در ارتباط با خرید کرم فائزه و صابون فائزه<br><br>
</h3>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: BYekan, tahoma; color: green; font-size: 18px;">افراده بسیاری اقدام به فروش&nbsp; محصولات کرم و صابون فائزه ، کرم و صابون گوری ، کرم و صابون الحجاب ، کرم و صابون حسن ترک <br><br>و <a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-husn-turk/">کرم و صابون حسن ترک</a> و<a rel="dofollow" href="https://royka.ir/product/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%87/"> کرم و صابون کنزه</a> به عنوان محصول اصلی و اورجینال می نمایند .<br><br></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: BYekan, tahoma; color: green; font-size: 18px;">در صورتی که محصول اصلی&nbsp; و اورجینال دارای هولوگرام اصلی میباشد که بر روی هم کرم و هم صابون درج گردیده است.<br><br>نوع ازانتر این محصول در بازار یافت میشود که دارای هولوگرام اورجینال&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">نمیباشد.<br></span><br>نوع تقلبی این محصول دارای ماده هیدروسانتوزین و کورتون میباشد که برای پوست بشدت ضرر دارد.<br><br>شما میتوانید این محصول را بصورت اصلی و دارای ضمانت از فروشگاه رویکا خریداری نمایید .</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: BYekan, tahoma; color: green; font-size: 18px;"><br></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: BYekan, tahoma; color: green; font-size: 18px;"><br></p>
<h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: BYekan, tahoma; font-size: 13px; color: red;">
<br class="Apple-interchange-newline"><div style="text-align: center;">نحوه خرید کرم و صابون فائزه اصل :</div>
<div style="text-align: center;"><br></div>
</h3>
<p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-family: BYekan, tahoma; font-size: 14px;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-family: BYekan, tahoma; font-size: 14px;">برای سفارش پکیج فائزه میتوانید :<br><br><br></p>
<h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">
<font color="#ff0000" face="BYekan, tahoma"><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">۱- روش اول کرم فائزه و صابون فائزه :<br></span></font><br><font color="#ff0000"><br></font>
</h3>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></p>
<div style="font-family: BYekan, tahoma; font-weight: normal; text-align: center;"><font size="5" color="#ff0000">شما میتوانید جهت سفارش&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">کرم و صابون فائزه</span>&nbsp;با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید</font></div>
<div style="text-align: center;"><font face="BYekan, tahoma" size="5" color="#ff0000"><span style="font-weight: 400;"><br></span></font></div>
<p></p>
<h3 style="text-align: center; font-family: BYekan, tahoma; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="5" color="#008000">۰۵۱۳۷۲۳۸۰۷۰<br><br></font></h3>
<h3 style="text-align: center; font-family: BYekan, tahoma; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font size="5" style=""><font color="#008000">۰۹۳۷۳۱۸۸۰۷۰</font><br></font></h3>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-family: BYekan, tahoma; font-size: 14px;"><br><br></p>
<h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: BYekan, tahoma; font-size: 13px; color: red;">۲- روش دوم کرم فائزه و صابون فائزه :<br><br>
</h3>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); font-family: BYekan, tahoma; font-size: 14px;">میتوانید به کانال تلگرام رویکا &nbsp;<a href="http://t.me/royka_ir" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out;">Royka_ir@</a>&nbsp;مراجعه نمایید .<br><br><br></p>
<h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: BYekan, tahoma; font-size: 13px; color: red;"><br></h3>
<h3 style="font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: BYekan, tahoma; font-size: 13px; color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">با تکمیل فرم محصول پس از ۴۸ تا ۷۲ ساعت درب منزل شما خواهد بود .</h3>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: BYekan, tahoma; color: green; font-size: 18px;"><br></p>
</div>